Daftar Alamat TK, SD, SMP dan SMA di Indonesia

MI Baitussalam

Alamat: Jalan Mawar Dusun Beriting Cerme Gresik
Kota: Gresik MI Baitussalam Propinsi: Jawa Timur.